1° Torneo Internazionale di Imola 07.12. - 09.12. 

u.a. 4.N.Casadio mit 4/5 PRtg 2.085

XVI Open "Città di Ferrara"  30.11. - 02.12. 

u.a. 4.N.Casadio mit 3,5/5 PRtg 2.034 und 18.L.Casadio mit 2/5 PRtg 1.673

50SMM Groeden Deutschnofen20181201

50.SMM 3.Runde Gröden-Deutschnofen